CENNIK USŁUG PORADNI

Rodzaj Czas trwania

Cena

Konsultacje psychologiczne ok. 60 minut

80 zł

Konsultacje pedagogiczne ok. 60 minut

60 zł

Konsultacje logopedyczne ok. 60 minut

60 zł

Konsultacje SI ok. 60 minut

60 zł

Diagnoza psychologiczna
z opisem
ok. 90 minut 150 zł
Diagnoza pedagogiczna
z opisem
ok. 90 minut 140 zł
Diagnoza logopedyczna
z opisem
ok. 60 minut 90 zł
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna z opisem 2 spotkania – 2 x ok. 90 minut 250 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 3 spotkania – 3 x ok. 60 minut 250 zł
Terapia pedagogiczna ok. 60 minut

60 zł

Terapia psychologiczna ok. 60 minut 80 zł
Zajęcia dla uczniów
ze specyficznymi trudnościami
w nauce
ok. 60 minut 60 zł
Terapia Taktylna

ok. 50 minut

60 zł
Terapia Ręki ok. 50 minut

60 zł

OPINIE

Rodzaj opinii Cena
Opinia o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 320 zł
Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego 290 zł
Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 250 zł
Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 250 zł
Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikajacych z programu nauczania do indywidulanych potrzeb rozwojowych i i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

250 zł

Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej 260 zł

 

 

Nawigacja

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Konferencje i szkole…

Konferencje i szkolenia

  Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy pr...

Czytaj więcej

Aktualności

  Serdecznie zapraszamy Rodziców...

Czytaj więcej

Cennik

  CENNIK USŁUG PORADNI ...

Czytaj więcej