Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALFA w Sokołowie Podlaskim jest placówką działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

Poradnia wpisana jest do ewidencji szkół i  placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Sokołowski pod numerem OiZ.4330.34.2015.                                                                                          Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Głównym celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej. Swoje zadania poradnia realizuje głównie poprzez diagnozę, konsultacje, terapię a także działalność profilaktyczną i informacyjną.

Wydawane przez Poradnię opinie respektowane są we wszystkich  szkołach i placówkach.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą, która została opracowana z myślą o stworzeniu dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju przy jednoczesnym współdziałaniu rodziców, nauczycieli.

Nawigacja

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Konferencje i szkole…

Konferencje i szkolenia

  Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy pr...

Czytaj więcej

Aktualności

  Serdecznie zapraszamy Rodziców...

Czytaj więcej

Cennik

  Strona w aktualizacji ...

Czytaj więcej